tec for school

פרוייקט tech4school הינו פעילות שנתית רב תרבותית, המתקיימת בשכבת ה'. במסגרת פרויקט זה מתנהל דיאלוג טכנולוגי בין בתי ספר מהמגזר היהודי, הערבי, הדתי והחילוני. הפעילות היא חלק מרצף חינוכי, שפועל מזה ארבע שנים בבית הספר מול בית ספר "אלשעאפי" מפורידיס. במסגרת הפרוייקט תלמידי "החיטה" ותלמידי "אלשעאפי" מקיימים דיאלוג וירטואלי ומבצעים משימות מתוקשבות משותפות דרך המחשב. במהלך השנה מתקיימים מפגשי פנים מול פנים של התלמידים משני בתי הספר. כמו כן מתקיימות סדנאות משותפות למורים שלוקחים חלק בתוכנית.

בתמונות הבאות תוכלו להתרשם מהפעילות שבמפגשים המשותפים.

סרטון סיכום פעילות 2019