חטיבה בוגרת

הנהלה

מנהלה

אבות הבית

צוות ניקיון

זהור זיד

זינה עבד

גן תמר

גן שקד

מחנכות א'

מחנכות ב'

מחנכות ג'

מחנכות ד'

מחנכות ה'

מחנכות ו'

מחנכות ז'

מחנכות ח'

צוות מתמטיקה

צוות אנגלית

צוות מדעים

לירן דסאו מלכה

לבורנטית

צוות חינוך גופני

מקצועות העשרה

מערך השילוב

יועצות

סייעות