תכניות הכלה

בית ספר "החיטה" הינו בית ספר ששם בראש מעייניו את תחום ההכלה. בית הספר מנסה לתת מענה ככל האפשר לתלמידיו, לסייע בקידום שוויון ההזדמנויות ולהגיע למיצוי הפוטנציאל של כלל תלמידי בית הספר (לתלמיד העולה, לתלמיד המצטיין והמחונן, לתלמיד שבסיכון, לתלמיד בעל לקויות למידה ועוד).

בבית הספר מתקיימות שלוש יוזמות למתן מענה לתלמידים:

למידע נוסף יש ללחוץ על כל אחת מהכותרות