קורסי העשרה

כמדי שנה בית הספר מציע עבור תלמידי שכבת ז' קורסי העשרה בתחומי דעת שונים. הקורסים מוצעים לבחירת התלמידים, על פי טעמם האישי ונטיות ליבם. הקורסים מעשירים את עולם התלמידים ומקנים להם ידע בתחומי עניין רבים.

מצורף סרטון סיכום פעילות.

https://www.youtube.com/watch?v=1s86w547nOA&feature=youtu.be