הסבר על פעילות המועצה

המועצה התלמידים היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות תלמידים נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הפעילות במועצת התלמידים מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. פעילות המועצה היא לחזק את התלמידים לקראת חיים בחברה דמוקרטית וכן לטפח את זיקת התלמידים ואת תחושת השתייכותם לבית הספר ולעקרונותיו.

המועצה נבחרת בבחירות דמוקרטיות והיא מייצגת את כלל תלמידי בית-הספר.

חברי המועצה הינם תלמידי כיתות ד'-ח'.

 

אנו בבית ספר "החיטה" מאמינים כי לבית-הספר, כמסגרת חינוכית, תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית, ולכן פעילות המועצה מושתתת על:

  • אחריות אישית
  • אחריות אישית
  • ערנות לסובב ואכפתיות
  • יוזמה וחשיבה ביקורתית
  • נתינה וחסד
  • קבלת החלטות
  • כבוד הדדי ועבודת צוות