פברואר 2019

הורים יקרים,

מצורף סרטון ובעקבותיו קובץ שאלות לחשיבה ולדיון.

 

לפתיחת קובץ השאלות והדיון – לחץ כאן

 

צפייה מהנה ופורייה