כיתת מופת

השנה (תשע"ט) נפתחה לראשונה כיתת מופ"ת (מתמטיקה, פיזיקה ותרבות) יישובית בבית ספרנו, בשכבת ז'. 

תכנית מופ"ת שמה דגש על לימודי מתמטיקה פיזיקה, מדעי המחשב ואנגלית ברמה גבוהה, היא מחויבת ונאמנה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפה עומק והעשרה לתכניות אלו, ושמה דגש מיוחד על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית, והוראה בגישת החקר והגילוי.

התכנית מבקשת לקדם מצוינות כאורח חיים, ובכלל כך לחנך למצוינות לימודית ולמצוינות אישית וחברתית – תוך חיזוק תחושת המסוגלות, עידוד וחיזוק המוטיבציה, פיתוח עמידה באתגרים והתמודדות עם קשיים וכן עבודת צוות אפקטיבית, אחריות וערבות הדדית, רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי התנהגות למופת, זיקה למתמטיקה ולמדעים ובעלי מוטיבציה לימודית גבוהה. בכיתת המופת מתקיימות פעילויות טיפוח ופיתוח שונות כגון נגישות לאקדמיה, אולימפיאדות עממיות, ערבי מתמטיקה בבתי הספר, פעילויות העצמה ועוד.

יתרונה הגדול של התכנית בתהליכים החברתיים המתרחשים בכיתת האם, ובאקלים החברתי החיובי והתומך המתהווה בהן, אקלים המעודד את כלל תלמידי הכיתה להגיע להישגים ולממש את יכולותיהם בצורה הטובה ביותר.

ההוראה בכיתות הפועלות לפי התכנית היא מאתגרת וחווייתית ומכוונת לפיתוח חשיבה לוגית, ביקורתית ויצירתית בפתרון בעיות, תוך יישום שיטות הוראה וחומרי לימוד ייחודיים.