לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:50
שיעור שני
8:50
9:40
הפסקת אוכל בכיתות
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:10
שיעור שלישי
10:10
10:55
שיעור רביעי
10:55
11:40
הפסקה
11:40
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
שיעור שביעי
13:30
14:15
שיעור שמיני
14:15
15:00