חטיבה צעירה

החטיבה הצעירה היא מסגרת חינוך ייחודית שבה לומדים ילדים בגילאי חמש עד שבע/שמונה.  המטרה העיקרית של החטיבה הצעירה היא לאפשר לילדים ללמוד בבית – ספר המתאים לצרכים שלהם כך שיוכלו ללמוד, להתקדם, להתפתח ולמצות את היכולות שלהם. 

בזכות הלמידה והיכרות הילדים את המערכת כבר בכיתת הגן, המעבר לכיתה א' קל ונכון יותר והילדים פנויים להתחיל את הלמידה באופן מיטבי.  כמו כן לילדי א' נכונה עוד שנת חוויה, משחק ולמידה, במרחב הבית המוכר. לילדים הצעירים, ניתנת ההזדמנות להכיר ולהיות שותפים בעשייה הבית ספרית תוך היכרות עם: המבנים, האווירה, הצוות, האירועים והלמידה בכיתה א' ובכך להפחית את החששות לקראת כיתה א'.

החטיבה הצעירה בנויה מ"בתים". בכל "בית" לומדים ילדים במרווח גילים העולה על שנה אחת ונע בין שנתיים לשלוש שנים. זהו "בית" דו – גילי , בו פועלים זה לצד זה ילדי הגן הצעירים וילדי א', סדר היום קבוע, זמני המפגשים המשותפים נכללים במערכת השעות.

בבית ספר "החיטה" יש שני בתים: בית שקד ובית תמר. שכוללים שתי קבוצות גן ושלוש כיתות א'. 

הצוות החינוכי מורכב מגננת, סייעת ומורה בכל בית וכולל מורות הכלה/שילוב. הצוות עובד בשיתוף מלא בתוך הבית ובין שני הבתים. אחד מהעקרונות המובהקים בחטיבתנו הינה למידה מתוך חוויה, יחס אישי חם ומחזק והתאמת  ההוראה ללומדים.