בית ספר ירוק מתמיד

בית חינוך "החיטה" מאמין ביצירת אווירה של חום ואהבה כבסיס לעיצוב אדם המכיר בערך עצמו ומשתלב בסביבתו.

בית ספר מאמין בקשר שבין האדם לסביבתו ובטיפוח זיקה לקהילה, למולדת ולטבע.

בית הספר יקדם את מודעות התלמידים לשימור ערכי טבע הקיימים בסביבה. דמות הבוגר אליה שואף בית הספר, הוא אדם המעורב בסביבתו ובחברתו, תורם ומוכן ליטול אחריות אישית.

אנו מאמינים שהידע שהתלמידים רוכשים יעשה אותם מודעים יותר לאיכות הסביבה ולבעיות אקולוגיות הנגרמות מהתערבות האדם שנעשית ללא מחשבה. אנו מקווים שמודעות זו תיצור עמדות חיוביות כלפי שמירה על איכות הסביבה ותעורר מוטיבציה להתנהגות אחראית.

בבית ספרנו קיימת גם הנהגה ירוקה ובה משתתפים ארבעה עשר תלמידי ה-ח.

מנושאי הועדה:

הכרות וגיבוש הקבוצה; תיאום ציפיות ויעדים; דרכי הערכה ומדידה של יעדים; בטיחות וחיסכון בחשמל בחג האור; יום ניקיון בינלאומי; יום שיא ירוק בט"ו בשבט; יריד ספרים משומשים; הדרכה בכיתות לצמצום פסולת ומשאבים; סנונית הרפתות – פעילות קהילתית.

להלן מגוון הפרוקייטים והפעילויות לשימור הסביבה, המתקיימים בבית הספר:

למידע נוסף ולתמונות – לחצו על הכותרת