ביס תל"י (תגבור לימודי יהדות)

תכנית תל"י – תגבור לימודי היהדות ­- היא תכנית לימודים ייחודית השותפת למשרד החינוך ולקרן תל"י.

במסגרת התוכנית אנו מתגברים את לימודי היהדות ברוח פלורליסטית במסגרת חיי היומיום של בית הספר. התגבור מתבטא בעיקרו בהעשרת תכנית הלימודים הרשמית בתכנים ובערכים הודיים -ציוניים ובהדגשת הממד החווייתי שלהם, כל זאת באווירה פתוחה וברוח הזמן תוך שיתוף פעולה בין הורים למחנכים.

במסגרת התוכנית אנו מאמצים עקרונות כגון:

חינוך לערכים – דגש על ערכים יהודיים, הומניסטיים ואוניברסליים, המתייחסים למידות האדם, ליחסים שבין אדם לחברו, לכבוד האדם ולהטמעת חשיבה מגזרית בלימודי היהדות.

פלורליזם וסולידריות – פיתוח תפיסת עולם פלורליסטית מתוך הכרה בערך של ריבוי דעות ואורחות חיים, הן בתוך היהדות הן מחוצה לה. חיזוק רגשי קרבה, אחווה ושותפות בין כל חלקי העם והעצמת הערבות ההדדית עם העם היהודי בארץ ובתפוצות לזרמיו ולעדותיו השונות.

דמוקרטיה – הטמעת ערכי הדמוקרטיה בקרב התלמידים וחנוכם לאזרחות פעילה ומעורבות חברתית, תוך הכרת החוק במדינת ישראל וכיבודו.

ציונות – מתן דגש לחינוך להכרת ארץ ישראל ועם ישראל בעבר ובהווה מתוך תחושת שייכות ואהבה, ולמרכזיותה של מדינת ישראל בעיצוב דרכו של העם היהודי.

מסורת ביקורת וחידוש – טיפוח לומדים המכירים, מכבדים ואוהבים את מורשתם, ויחד עם זאת, בעלי חשיבה ביקורתית כלפיה. בכך, מאפשר חינוך תל"י לתלמידיו לחוש עצמם כממשיכי המסורת ומחדשיה.

בבית ספרנו פועלת תכנית "דיאלוג וזהות", המקדמת מפגשי פנים מול פנים בין תלמידים יהודים ותלמידים ערבים.

לקריאת פרטים נוספים אודות תכנית זו לחצו על הכותרת "דיאלוג וזהות".