חידה מספר 1

שימשתי בעבר לעליית מעפילים.

לפני 57 שנים טבעתי ואיתי טבעו 44 אמיצים.

מי אני?

 

התשובה – ספינת אגוז